2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2016. október 21., péntek

SZILVAKÉK PARADICSOM


Fotó: Lakatos Vince (1907-1978)

Belátva, hogy az évszakok azért még mindig a maguk módján követik egymást, nincs nagyon sok választási lehetőségünk. A szeptember végi, október elejei időjárás premisszái eleve meghatározták mikor vált kényszerré belobbantani a kályhát, a kazánt, vagy a gázkonvektor gombját följebb srófolni. Vezényszóra füsteregetésbe fogott hát a sok kémény. Minthogy az idei szeszélyes őszünk módfölött ritkán ajándékoz meg bennünket napsütéses időszakokkal – annál többször, már-már dühítőn sokszor eső esik, sugaras szálún, unalmas gyakorisággal kedvetlenítve el bennünket –, így sajnos alá vagyunk rendelve e vizes, lucskos, pocsolyákba fúló valóságnak. Zimankó és dagonya. Dünnyögés nélkül aligha szenvedheti azt valaki, amikor a fölázott földön tócsa buggyan minden lépte nyomán. Megáll a víz a dűlőutak mentén, a Rét szutyokfekete pádimentumára biciklivel, lovas kocsival sem lehet kimenni, aztán kedvünkre böngészni a tarlón, kévézni a kukoricaszárat, pláne traktorral, préselni. A tengelyakasztó sár visszaparancsolja a gazdákat, a napszámosokat, akik ébredés után az udvarokra kiballagván hiába kémlelik reménykedő szemmel az ég alját: már megint nyirkos szagot fog hozni a hajnali szél, lóg az eső lába, mindjárt szitálni kezdenek az ónszínű mennyboltozat fellegei, megszomorítván, tanácstalanul hagyva és ellehetetlenítve a tenni akaró, erős szándékú, dolgos embereket. 
Egyébként is a környékünkön gazdálkodó, még mindig mezőgazdasággal vergődő parasztoknak, akik boldogulni szeretnének – hovatovább tényleg úgy tűnik, szakszóval, orvosi értelemben – mostanában kétszeres az életciklusi szorzójuk, akár a legéletrevalóbb cigány purdellának. Meg sem számolható, hányszor lökte hanyatt őket a sors – mégis valahogy föltápászkodnak. Elpusztíthatatlanok. Rendíthetetlenek. Konok kitartásuk, a föld iránt megnyilvánuló ragaszkodó szeretetük az őseik állhatatosságának az öröksége. Ezt a belső diktátumot hordozza a génjeiben az összes bácskai szántó-vető ember, aki a mai körülmények ellenére még ismeri a kapát-kaszát, érti a jószágok nyelvét és törődik a terméssel. Nagy kérdés, meddig lehet a földművest cibálni? Meddig tűri az egzecíroztatást, meddig engedi facsarni magát, lenullázni a munkáját? Mikor mondja egyszer ki a földnek művelője a melóssal, a tanítóval és a kereskedővel együtt: elég volt! Hogy most már ebből és így – többet nem kérünk. Fűtés nélkül is meleg fog lenni, amikor egyszerre sokunknál szakad el a béketűrés fonala, amikor majd egyszerre sokan elégeljük meg a páholyból szemlélődő urak-hölgyek társaságát, a hozzá nem értést, a tehetségtelen de kényelmes ingyenjegyes kompánia gátlástalanságát. 
Túl régóta élünk e tájékon, túlontúl sokat tűrtük a hazugságokat ebben az országban ahhoz, hogy a végtelenségig naivak maradjunk. Érteni értjük ugyan, mert tapasztaljuk: a fejünk fölött zajlik a társadalmi javak újrafölosztása. Irdatlan vagyonok cserélnek gazdát; öltönyös csirkefogók szőröstül-bőröstül vesznek meg komplett gyárakat; megyényi termőföldeknek lesz új tulajdonuk; fillérekért cégeket vásárolnak a csemetéiknek újgazdag adócsalók. Pecsétgyűrűs, kolbászujjú kiskirályok osztják ma az igazságot luxusterepjárók letekert ablakából, koffernyi bankót lóbálnak rovott múltú pénzemberek, a több mint gyanús körülmények között megtollasodottak, az üzleti szférában törtetők hada a politikát zsebre méri, mert egy szűk rétegnek immáron tárva-nyitva a lehetőségek nagykapuja. Nekik mindent szabad, rájuk a törvény szava sem vonatkozik. Védi őket a megvesztegethető rendszer. Néha elég csak egy cinkos kacsintás. Aztán következmények nélkül garázdálkodhat kedvére, akit egy hatalom közelében matató ismerőse mentorál. Mocskos kéz mocskos kezet mos. 
Ugyanakkor – velük szemben, a legatyásodott másik véglet gyanánt, csakhogy még ordítóbb legyen a kontraszt – itt a nagy többség. Nem árt tudni, észben tartani: a kussoló tömeg vagyunk, és fogcsikorgatva próbálunk meglenni. Túlélni valahogy napról-napra. Inaszakadtáig tesszük is a dolgunkat, jóllehet semmi nem úgy megy, ahogy kéne, ahogy normáliséknál, tőlünk szerencsésebb, távoli helyeken eleve szokás. Kapaszkodunk a szegénységünk peremébe. Mindeközben álproblémákkal bíbelődik a fölmagasztosult elitünk, mert most hirtelen nagyon nem mindegy lett, milyen rajzolatú a címer, hogy csalinkáznak a színek a lobogókon. Zajlik a ki tud nagyobbat hazudni a történelemről vetélkedő. Rulettasztalon dől el a jövőnk Belgrádban, Újvidéken, mert valakik nagy tételben szeretnek játszani. 
Pörög tehát a kerék, gurulnak a zsetonok, ám a szivarozó spílereket egyáltalán nem aggasztja, hogy minden egyes érme egy-egy gyerekünk élete. S míg ott a velünk, a szeretteink sorsával szórakozó kegyelmes urak és kisasszonyok zeneszó mellett pezsgős vödörből eszik a kaviárt, baldachin alatt hancúroznak egymással, emitt hétszámra éhkoppot muszáj nyelnie annak, aki a tíz körmével kaparná össze a becsületes munkájáért elvárt, valójában  elsikkasztott bérét. Annyira azért egyikünknek sem hosszú az élete, mintsem a végtelenségig hagynánk ezen ápolt körmű finom kezek, kvázi dizájn politikusok által a homlokunkra tetováltatni a reménytelenség szó összes szinonimáját. Nem kell tehát csodálkozni azon – aki teheti, akinél már betelt a pohár, az pakol, fogja a cókmókját, és nem keseríti magát többé e mostoha ország körülményeivel. Lábbal szavaz, ahogy mondani szokás. Megy külföldre, bele a vakvilágba szerencsét próbálni. Mennyi, de mennyi mesebeli királyfi szánja rá magát az indulásra nap, mint nap! A lángot okádó hétfejű sárkányhoz is elszegődnek szolgálónak, mert tán még ott is jobb, mint idehaza. Soha ennyi csalódott, Fortunát kereső (egyáltalán nem mesebeli, hanem nagyon valóságos) szegény ember nem tette be maga mögött a kaput, mint manapság. Hinnénk, ők a bátrabbak. Pedig nagyon úgy fest, hogy a Bácskából, a Bánátból nem mozdulni, el nem menni – na, az az igazi erőpróba!  Kalandvágyból itthon maradni! Bekényszerítve a Hülye föliratú zsákutcába, leszámolva az esélylatolgatással, a nyomor artistájaként a remény legvékonyabb biztosító kötele nélkül úgy szaltózgatni a magasban, hogy a szubmisszív szerepünkbe, a mindennapos helytállásba mentálisan össze nem roppanunk: nagyobb kihívás ez attól, mintha Merkel asszony titkárnője bugyi nélkül tenne látogatást a legnépesebb lipcsei befogadó-központban. 
Persze, az is egy opció, hogy a tőlünk eltántorgók többsége milkacsokiként egy multikulti idillben fölolvad majd Európa fogszúvas szájában. Mi meg tovább vitézkedünk Abszurdiában. Akinek nem tetszik, itt a szezon, járhat ki a temetőbe próbafekvésre. 
Paradicsomi állapot? 
Az. 
Szilvakék paradicsomi.  

                                                                               Pk

2016. október 19., szerda

Kis Kanizsai Enciklopédia - 11.


Egy-két címszó saját gusztusom szerinti magyarázata.


antikvárium - Álom és valóság összeharagudásából még sosem származott semmi hasznosság. Egy füst alatt ébren is lenni meg aludni: a tudatot megrendítő állapot. Ha szerencsénk van – mondom, amennyiben kegyes a sors, csakugyan méltányos velünk –, alvás után mulatságos qui pro quo kerekedik ki belőle, és ilyenkor megesik, bizony előfordult már, hogy reggelenként elő kellett vennem a személyimet: ugyan ki is borotválkozik ott velem szemben? Kié az arc, ez a tükörből visszanéző báva tekintet? Közben az álom gurult, egyre messzebbről, egyre haloványabban integetett vissza. Lépni kellett hát utána. Álom nélkül olyan az ember, mint a gyöngyét veszejtett gyöngykagyló. Nagyon elszegényedett. Elég baj az, ha már valakinek a vágyait is zálogházba kényszeríttette az élet. Azokat a drága képzeteket meddő erőfeszítés onnét kiváltani. Reggelente, ébredéskor ezért szoktam megnézni a kinyújtott mutatóujjamat. Határozottan és figyelmezően rám meredve emlékeztet arra, milyen pózban talált rám az eszmélet: hol ért véget az aznap éjjeli éteri utazásom, amit manapság őrizni illene, emlékezetbe vésni, lejegyezni, iránytűt és kódolt térképet mentve a következőkhöz, hogy a kincses fölfedezésekkel járó majdani elszenderülés alkalmával ott folytathassam, ahol abbahagytam. Nem a tudományos igény miatt. Azt hiszem, azzal nem sokra mennék. Hagyom a pszichoanalízist. Mást sem csinál mostanában a világ szakismerete, csak szedi szét az embert. Diagnosztizál, boncolgat, cincálja szét a másikat, a lelkét, a szellemét; folyton a belsőnket tanulmányozná; átvilágítja a tüdőnket, a májunkat, a beleinket kamerázza, a szívünk legtitkosabb zugának zörejeit is lehallgatja, ködös fóliákra fotózza a csontjainkat, és mindezt miért? Csak azért, mert a mostani szokás diktálta módszerekkel szilánkokra bontva gondolnak megérteni bennünket, és a mindenséget is. Egyre apróbbra és még apróbbra szeletelik tehát a létezőt, már az atommagocskák is túl ormótlanok, dinnyeföldön hagyott tohonya gömbök, meghéjazzák, szelik, morzsálják, porrá őrölten gusztálják, majd tovább osztják őket, mígnem a semmi lefaragott tűjének a végére nem jut a sok tudós. Régebben, amikor még a perspektívát sem használta az alkotó archaikus ember, azokban a korokban csak a nagy egészhez, vagyis a Teremtőhöz való viszonya volt a mérce. Nem kellett látószög, mert adva volt, helyén tudták mi a fönti és mi a lenti, hol a bal és a jobb. Az akkoriak álma ezért lehetett egyenesebb, tömbszerűbb, mozdíthatatlan és mégis könnyű, légiesen káprázatos, világos, képszerű, közérthető, ugyanakkor ebben a nyers egyszerűségében – ami megmaradt belőle – máig megrendítő erejű. A fölösleges bűntől mentes. Viszont ami ma születik az alvatag emlékezésből, annak többnyire köze sincs hozzánk. Semmihez. Az eszmék alkonyán nehéz szétcsapni a nem létező szárnyakat. Alig akadna, mi a végtelenséget hozná közelebb. Esetleg, ha hírét vesszük valaminek. Keresni tudni kell. Itt vannak a versek, a képek, az érthetetlen írások tömkelege, a zagyva színművek és könyvek, amiket előszeretettel kínálnak az antikváriumok kirakatai. A szegedi főutcán is van egy. Bakelit hanglemezeket árulnak belül, a tornyozott könyvespolcokon túl, ahol a legnagyobb kolostori homály lappang. Muzsika szokott onnét előszüremleni. Néha percegő akkordokat szánt a lemezjátszó tűje, néha valami néger trombitál, jajgató a swing, néha a képzelet és a belátás mezsgyéjén Szvjatoszlav Richter meg Cortot zongorafutama, vagy egy kövér, síró nő áriája hallatszik. Közönség híján a dal mindig nagyon diszkrét, értetlen, magányosnak tűnik. Alighanem éppen ezért olyan halk, szerény, megszakítható, akár a vékony pókháló. A bolthelyiség bal fölső csücskében, átellent a vitrinben porcelán mütyürök sorjáznak: nagyanyáink legyezője, színes képeslapok százhúsz évvel ezelőtti korzórészletekkel, metszett poharak, kastélyok dagerrotípiái; rézveretes tálkák, bonbontartók, míves nyelű kiskanál, ezüst brosstű, korabeli pipaszurkáló szent bazári kínálata tarkállik, amit listázva csak egy szép, szálkásan egyenesedő, gótikus sorokban leírt korabeli német lányregény ószeresénél találhatni. A fantáziánkra van bízva, mi azokból a meztelen minőség. Én minden antikváriumi látogatáskor kicsit átlényegülök. A holt tárgyak között a halhatatlanság ígérete csalogat. Széjjelbonthatatlan, szövevényes kapcsolat fűz a nyomtatott papíralapú tárgyakhoz, jószerével mindenhez, amire a könyv fogalmának leírása ráillik. Amint bebotlok a régiségekkel zsúfolt üzlet üvegajtaján, pavlovi reflex-szerűn összerándul a gyomrom. A tarkóm viszketni kezd, kikapcsol a biológiai órám, s bár magától tovább végzi munkáját a vegetatív idegrendszerem, ám az összes többi idegpályám rááll arra, hogy kihüvelyezze a fölhalmozott készletből a nekem kedves dolgokat. Sínylő akarattal szoktam véget vetni a keresésnek: a magamfajtának a zsebe általában visszahőkölteti a vásárló szenvedélyt. De mivel a szív meg húz, többnyire megegyezik a háborgó akarat a makacs lehetőséggel: egy-két olcsóbb kiadvány hazajön velem, hadd olvassak kedvemre, örömmel, elégtétellel meg zsibbadó álmélkodással, ha eddig föl nem fedezett értékű írások révén újfent ragadhat rám egy kis nesze a műveltségnek, megismerése mások bölcsességének. Kényes természetű lakó minden új könyv a házban. Idő kell, míg megszereti, megszokja a szobát, míg a polcon helyet szorít neki a többi. Nem vétek sokat az igazság ellen, ha azt mondom: az antikváriumi kiadványokat szeretem leginkább. Mintha megharcoltam volna értük. Sokszor négykézlábra eresztetten, szédülő fejjel, sajgó derékkal másztam elő a könyvespolcok közül, mire diadalittasan a kasszához tehettem valamelyiket. Az asztronauták kilencven perc alatt száguldják körbe a földtekét. Egy könyvben, ha megkondul az igazság harangszava, képesek vagyunk egy pillanat alatt bejárni a világot.

Pk
   

2016. október 16., vasárnap

NAPLÓ - 50.


"5:20. Zizeg (nem ortájozik) a telefon. Vasárnap.

Meglátogattam  Z-t. Hétkor nyit a temető.
Rá kicsire hoztunk be szénát. Szemetelő esőben a bakon nevetgéltünk.
Tegnap meg tonnaszám almát daráltunk a cefrébe. Bácska, Bácska.... A zsákok nehezek voltak, benne az alma mindegyike gyönyörű, alig ütődött. Mondanám: vétek pálinkába, de emígy se enné senki. Itt van nálunk a bibliai paradicsom, nem is tiltottak a gyümölcsök. Vagyis kevésbé, mint mi. Megtudtam, hogy van áttetovált fülű "bárhány". Nekem nem kellett semmi sem, jó volt minden, örömteli kacagó a délután. Az öreg hajából almadarabkákat piszkáltam ki. Az átok placcán az ilyesmi mindennapos.

Azt hittem a félszázadik napló valami emelkedett, szép szöveg lesz. Hát nem. Rajzoltam hozzá, befejeztem a tengerparti skiccemet. Bárhogy igyekeznék, a só szagát, a barátaimnak a szavát, a huszonöt évet nem adja vissza. Akárhogyis  "

Pk

2016. október 14., péntek

NAPLÓ - 49.A ma reggeli Vigadó

 Töprengő, kissé cinikus kedvemben kora reggel rögtön a parkba vitt az utam. Oda toszogatott valami fölsőbb (alsóbb, mélyebbi?) képzelhetetlen erő. Gyorsan, váratlanul ért ez az érzés. A Czérna-feszületnél még egyenesben voltam, tartottam az irányt, tekertem a piac felé, de aztán hirtelen kezemben jobbra rándult a kormány szarva, s onnét nem volt visszaút. Mentem a Népkertbe. Tudtam a célt.
Még dideregtek a villanypóznák, amiken madarak rebbentek, tornáztatták a csontjaikat. A Cigánylejárónál velem együtt ereszkedett alá a folydogáló októberi köd. Akkor még savós homály fogadott, a nádas sárga sűrűjét emésztette a hajnal dohszaga, de fél hét tájékán a felhőkupacokat már szétütni készült a fény, derűs idő ígérkezett. „Nem túl sok vigasztaló szín fogad máma” – állapítottam meg magamban. Szótalanság, fekete lábú, megritkult üstökű fák mindenütt. Mint a színházi kulisszák, úgy takarták a főszereplőt. S akkor egyszer csak ott volt a Vigadó.
Fölmutat. Láttató a némasága. Romjai utalnak valamire. Alighanem arra, hogy a vajdasági magyarság tegnapjai, a krónikáink, a hagyományaink, a közös emlékeink által tükröztethetők vissza. Sajnos vakfoltos ez a tükrünk. A mi múltunk hozadéka ugyan nem kevesebb, mint például a szeretett és tisztelt erdélyi népi tradíció. Éppen csak másmilyen. Kevésbé karakterisztikusnak tűnő, talán mert a mostani tudatnak nem olyan egzotikus. Hasztalan igyekeznénk a sajátosságainkat markánsabbá tenni. Egyrészt lekéstünk erről, korábban kellett volna ébredni, cselekedni. Másfelől: még ha lett is volna szándék, a délvidéki oszmán időszak űrjét, az elembertelenedő vidéket, a pusztulással járó bő százötven évnyi megszállást, a szétforgácsoltságunkat akkor sem bírtuk volna orvosolni. Mi több, köztudott, hogy a török időket – finoman szólva – nem követte egy csapásra a Kánaán. Sőt. A kuruc-labanc éra meg a ’48-as szabadságharc durván visszatiporta a gyengécskén elevenedni látszó bácskai-bánáti magyar életet. Ami a transzcendens időnkből és az újrázás lehetőségéből nekünk megmaradt, mindössze a 19. század közepétől datálható. Így aligha vitatható a tény: Bácskában a nagy tévedések kozmikus vígjátékát kicsit sűrűbben váltották a királydrámák, a horrorba fúló tragédiák. Itt láncon van a lepkeszárnyú képzelet. Meglehet, a gőgös fölénnyel – szó szerint! – átitatott pár évtizednyi sóvár életigenlés egykoron Móriczot, Krúdyt meg a többi nagyságot pompásan megszédítette, ihletet is kaptak tőle, ám azóta történt egy s más ezen a vidéken. Rőt lánggal lobogott át rajtunk megint a történelem, aminek nyomában árnyékmarasztaló homály, szellemi vákuum maradt csupán. Itt kérem mindmáig föltett kérdések feketéllenek közöttünk.
A túl távoli időbe nem akarván visszamenni, elég, ha csak megpiszkáljuk a közelmúlt tisztázatlan, viselt dolgait.
A Vigadó. Az újabbaknak már a neve is eggyé érett az abszurditással. Ugyan mi vigalom lehet, egy málló vakolatú, bizonytalan szerepébe süppedt épülethalmazban, ebben a potyogó avíttságban? A téglaszigeten szélütötten omladozó Vigadó nem felel. A kaszvadt ingóság maga a megtestesült nihil. Letámasztom a biciklit. Úgy kerülöm körbe, mint róka a kitett csapdát. Baljós sejtelmet szimatol ő is, én is. Óvatosnak muszáj lenni. A Vigadó meg csak néz, némileg befoltozott kalapja alól, ólmosan nehéz tekintete kísér, ahogy akszamétos püspöki léptekkel körbemustrálom. A pravoszláv templom igazságot osztó harangja közbeszólna, majdnem megtörné a csöndöt, de a barnás-zöld hájú népkerti kőrisek kérgén hamar eltompul.
Egybe sűrítve, mezítelenre vetkezve áll előttem a múlt század összes kanizsai magyar lehetőségének mementója. A Vigadó a mi huszadik századi létünk magyarázata, a nagy délvidéki családunk fotóalbuma, kacatos cipősdoboza, tilalomfája és kincskereső kisködmöne. Teleírt palatábla, amiről lesikálták az ékezeteket, trágárkodva mondott prédikáció, rák módra indított támadó roham, a kállai kettős akkordjaiba bele-bele fúvó kanászkürt rikoltó hangja, csirizszag és locsolóvers, elvtársi urambátyám, nagytata leventeoktató oklevelére rajzolt sarló-kalapács, hamis tanúzást igazoló bizonylaton a láttamozó pecsét, a befejezés kezdete, mostoha édesanya, ehető vadgesztenye, más ujjáról lelopott karikagyűrű, olyan szerencse, ami kútba ugrott, moslékos vödörben behűtött pezsgő, kifizetetlen számlákkal teli ékszeres láda. A mindenünk. A mindenit!
Rajongtak érte, aztán sárba rántották. Most megint készülnek tervek az újjáépítésére. Ez is egyfajta válasz lehet arra, mifélék is lennénk itt a déli végeken. Mi vagyunk a folyton elölről kezdők népe. Úgy látszik az a dolgunk, hogy nemzedékről nemzedékre megérjük a pusztulást, hogy mindig végelgyengülésben megint nekifeszülhessünk a falak fölhúzásának, tákolhassunk valami újat a romokon. Sosem tudjuk meg kinek csináljuk, ahogy az sem megjósolható, milyenek és kik lesznek, pedig biztosra vehető, hogy lesznek utódok holnapután. Majd az ő kezük között fog végbe menni az akkor aktuális enyészet. Nem is muszáj firtatni a jövőt. A lényeg, hogy a sorsunk elrendeltetett. Akad dolgunk bőven.
Hét óra sincs, amikor
leütött G-moll akkordként az avaron végigremeg a péntek reggel első napsugara.”


Pk

2016. október 13., csütörtök

Ó, a TRADÍCIÓ


 
Zenészek, skiccem

Ó, a tradíció! – énekli az anatevkai szegény tejesember Tevje, a Hegedűs a háztetőn egész estés musicaljében, s mi jobb híján idézzük dicsőítő műdalát(!) a jó öreg hagyománynak, ami hellyel-közzel már csak a nóta keretein belül marad meg nekünk, emígy kikopni látszik az egyre vadabb ütemben modernné váló világunkból. Fölismerszik: a múlt szokásai nélkül nehéz meglenni. Elég bizonytalan a jövő. Még az egyes emberek napi rutinja, a mi szokásaink is befolyásolnak bennünket.
Nem egyformán ébredünk, nem ugyanott tartjuk a köntösünket, a kertésznadrágot és az esküvői öltönyt. Neveltetésünkből kifolyólag a reánk testált normák mentén más-más módon ítélünk meg dolgokat.
Minden családnak van legendáriuma, megszokott, elfogadott etikettje: miről beszélünk és miről nem. A nagymama lekváros buktáját a születésnapokkor fölemlegetjük, de az alkoholista, börtönviselt nagybácsit már nem, mert ha netán a terített asztalnál szóba kerülnének a viselt dolgai, menten megszakadna a társalgás, kínos csöndben maradna a rokonság. Házról-házra szokott ülésrend van a vasárnapi ebédnél, sőt a főtt étel is egyfajta bemerevedett, sokszor kipróbált receptek és előzmények szerint lesz tálalva. Szombaton bab, vasárnap sült hús és kompót. Belegondolni is szörnyű, milyen a pereputtya, milyen sivár az élete annak, aki a vasárnap déli harangszókor pizzafutártól kénytelen várni egy doboznyi fröccsöntött  tésztát.
Rendje van tehát a legtöbb dolgunknak. Akárhogy kapálóznánk ellene, az egész élet ilyen többé-kevésbé bevett, íratlan szabályok aktusaiból áll. Mi ez, ha nem halvány kísérlete a tradíciónak? Az már nem várható el tőlünk, hogy jeles alkalmakkor rámás csizmát és fehér inget húzzunk, az asszonyok meg főkötőt, atavisztikus lenne, de az talán még vállalható, hogy ha temetésre kényszerülvén a végtisztességet megadjuk valakinek, akkor sötét ruhát viselünk, és a gyász méltóságához hozzákomolyítjuk az öltözékünket. Ámbár láttam én már temetői tömegben szemfájdító ciklámen szerelésben, rózsaszín kis női kalapban illegő hölgyet, aki a búcsúztatón a szegény elhunyttól is fontosabbnak képzelte magát. Olyan abszurd látvány volt, akárha egy tojótyúk díszpávát mímelne. Az ilyen kirívó és elszigetelt jelenségek csak erősítik, jobban láttatják a szabályokat, még ha ez a mostani korszak nem is kedvez a régtől fogva tisztelt értékeknek.
Van ennek a szétcsúszó, varázstalanított világunknak előzménye. Odaát Magyarországon a gulyáskommunizmus, idehaza meg a jugoszlávizmus tett róla, hogy a tradíció, pláne ha népi jellegű volt, még véletlenül se tudjon hatni. Hisz a nemzeti érzület egyik éltető eleme pont az adott nemzet hagyománya, egy bizonyos népnek a történelme folyamán fölhalmozott szellemi kincse. Ezzel tisztában voltak az illetékesek. Mindkét, korabeli kommunista totalitárius rendszer nehéz, uniformizált, nem emberi másolatokat hozott létre. Itt nálunk fölszámolták a tanyákat, a jól működő tanyacsoportokat, a Bácskára legjellemzőbb emberi közösségeket, amiket ma már egyre többen visszasírnak, lévén a legkoherensebb választ fogalmazták meg arra, miként kell élni, termelni és a legfontosabb: önfenntartónak lenni úgy, hogy a munkánk nem csak a családunk jólétét biztosítja, de a társadalomnak is messzemenő módon hasznot hoz. Helyettük lett az arctalan tömegember. A proli. Akinek a városban már arra sem volt igénye, hogy odahaza legalább néhány pecsenyecsirkét fölneveljen, mert minek. A boltból megveszik, gondolták akkor nagyon sokan. És az üzletekben tényleg volt hús, tej, meg kenyér és zöldség, csak szép lassan rájött arra mindenki, hogy a polcról levett nejlonozott hús, tej, kenyér és zöldség egyáltalán nem olyan jó ízű, mint ami az öreganyák udvaraiban megél, vagy a kiskertjeikben megterem. A lakásokba szorított polgár a családjával körbe sem tudta ülni a vacsorát: az asztal egyik fele az ebédlő falának volt nyomva, az építtetők azon szándékát sugallva, hogy hatvan négyzetméteren, zsebkendőnyi „ebédlőben” nem okvetlenül muszáj fölsejlenie a közösségi szellemnek. Elég, ha egy gyereke van valakinek, sokkal kényelmesebb, rentábilisabb úgy az élet… Kocsi lett hát a második gyermek helyett, itt százegyes, ott Dacia vagy jobbik esetben Zsiguli, és tellett néha egy bányató körüli víkendháznak mondott putrira is, ahol ki-ki bulikirálynak érezhette magát, a traktorgumin ücsörögve ihatta a langyos sörét. Ez volt a szocialista embertípus. Múlt nélküli néptárs. Mindezt lehetne fokozni, tovább ragozni, de nincs hozzá kedvem, mert még mostanában is túlontúl sokszor látom kísérteni ennek a szomorú időszaknak a hozadékát, az alanyait, a tempót, túlontúl sok esetben így működnek a reflexek, így köszön vissza ez a rengeteg, káros beidegződés, a fogódzók nélküli lét öröksége. Láthatóan nem lett vége az átkosnak huszonöt éve. Aki nyitott szemmel jár, a tömegek viselkedésén, a tömegkultúra romboló ízlésterrorján át, a sajtó, a média napi szennyáradatáig rendre megtapasztalhatja, morálisan mennyire kicsúszott a talaj a lábunk alól. Noha ismert a shakespeare-i mondás: „szilaj gyönyörnek a vége is szilaj.”
Arra kértek, hogy ne csak lamentáljak. Néha írhatnék pozitív, fölemelő dolgokról is. Most, ezen kis beszélyem végén nekigyürkőzök, ugyanis nem véletlenül emlegettem a hagyományt ilyen hosszan. Jó példa gyanánt, némileg reménykeltőnek tartom, hogy immáron tucatnyi alkalommal, évről-évre sikerül megtartani a kanizsai Kukoricafesztivált. Csak az örömteli tényt közöltem. Úgy fest, hogy lassan megint egy tradícióval leszünk gazdagabbak, aminek tartalma arra sarkallja majd a legfiatalabbakat, hogy ne szégyelljék megvallani az identitásukat. Elvégre a szülőföldhöz való ragaszkodás még mindig az egyik legszentebb emberi erény.
Kéne hogy legyen.

Pk